Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO VULGARUS.PL

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu Internetowego prowadzonego pod domeną vulgarus.pl, a wykorzystywane w niej pojęcia mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu.
2. Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sprzedawcę w trakcie świadczenia Usług oraz w związku ze składaniem Zamówienia i zawieraniem Umowy Sprzedaży.
3. Sprzedawca, przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, w tym w pełni respektując przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. Vulgarus.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartłomiej Szopka „LOGO PRINT”, NIP: 7831584415, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, prowadzący pod domeną internetową vulgarus.pl Sklep Internetowy; 
adres do doręczeń: ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań,
adres poczty elektronicznej: sklep@vulgarus.pl, 
telefon kontaktowy: +48 786 111 077.
5. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku utworzenia Konta Klienta oraz w przypadku składania Zamówienia w Sklepie Internetowym i realizacji zawartej Umowy Sprzedaży.
6. Utworzenie Konta Klienta wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych obejmujących zakres danych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. 
7. Podanie danych osobowych objętych Formularzem Rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek korzystania z Usługi Konto Klienta.
8. W przypadku chęci uzupełnienia lub zmiany danych przez Klienta, po utworzeniu Konta Klienta, przetwarzanie danych osobowych obejmuje dodatkowo wskazane przez niego dane do wysyłki i/lub dane do faktury, takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, kraj. Podanie dodatkowych danych do wysyłki i/lub do faktury jest dobrowolne.
9. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie tworzenia lub użytkowania Konta Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji Konta Klienta i zarządzania tym Kontem, a w przypadku złożenia Zamówienia poprzez zalogowanie do Konta Klienta również w celu realizacji Zamówienia, dostarczenia zakupionego Produktu do Klienta oraz dokonania rozliczenia. 
10. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych obejmujących zakres danych wskazanych w Formularzu Zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, ulica, numer domu, kod pocztowy oraz miasto, a w przypadku chęci otrzymania faktury VAT również danych firmy niezbędnych do jej wystawienia, takich jak nazwa firmy, NIP, ulica, numer domu oraz miasto.
11. Podanie danych osobowych objętych Formularzem Zamówienia jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek złożenia Zamówienia i realizacji zawartej Umowy Sprzedaży.
12. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, w tym dostarczenia zakupionego Produktu do Klienta oraz dokonania rozliczenia. 
13. Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego pobierane są automatycznie dodatkowe informacje techniczne dotyczące sprzętu komputerowego, przeglądarki i systemu, z którego korzysta Klient, takie jak adres IP lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
14. Sprzedawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Klienta podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 15 i 16 Polityki Prywatności. Udostępnienie danych osobowych Klienta może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w przepisach prawa.
15. Sprzedawca powierza dane osobowe Klienta firmie kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyłącznie w zakresie i celu realizacji dostawy zakupionego Produktu do Klienta.
16. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, Sprzedawca powierza dane osobowe Klienta spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, wyłącznie w zakresie i celu realizacji płatności w związku z zawartą Umową Sprzedaży przez Klienta.
17. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Klientów uzyskanych w toku rejestracji Konta Klienta oraz w trakcie jego użytkowania, jak również w toku składania Zamówienia przez Klienta oraz w trakcie realizacji Umowy Sprzedaży. 
18. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów przed ich nieuprawnionym pozyskiwaniem i modyfikowaniem oraz zapewnienia poufności treści przekazu składającego się na świadczone Usługi, w szczególności poprzez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zwłaszcza przez zastosowanie odpowiednich technik kryptograficznych.
19. Klient posiadający Konto Klienta ma w każdym czasie możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uzupełniania lub zmiany, bezpośrednio poprzez zalogowanie się do utworzonego Konta Klienta w Sklepie Internetowym, jak również kontaktując się w dowolnie wybrany sposób ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych Sprzedawcy wskazanych w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu oraz w pkt. 3 Polityki Prywatności.
20. Klient nieposiadający Konta Klienta ma w każdym czasie możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uzupełniania lub zmiany, kontaktując się w dowolnie wybrany sposób ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych Sprzedawcy wskazanych określonych w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu oraz w pkt. 4 Polityki Prywatności.
21. Klient ma możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane 
z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
22. Klient ma prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

COOKIES

23. Sprzedawca wprowadza następującą politykę cookies:
(a) Sklep Internetowy funkcjonujący pod domeną vulgarus.pl stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
(b) „Ciasteczka” to niewielkie, zaszyfrowane dane, złożone z szeregu liter i cyfr, które są rozsyłane przez witrynę Sklepu Internetowego, i które są zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta, z którego przeglądana jest domena Sklepu Internetowego (np. laptop, tablet, smartfon, etc.).
(c) Informacje znajdujące się w plikach cookies są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania witryny Sklepu Internetowego, m.in. zapamiętują preferencje Klienta, przez co możliwe jest wyświetlanie dostosowanych do oczekiwań, reklam podczas przeglądania stron internetowych.
(d) W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
(e) W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
(f) Sprzedawca wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administratorem cookies zewnętrznego jest Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem reklamy internetowej Google AdSense (administratorem cookies zewnętrznego jest Google Inc z siedzibą w USA)
(g) Zazwyczaj ustawienia przeglądarek internetowych (z ustawieniami domyślnymi lub nigdy niemodyfikowanymi) dopuszczają przechowywanie „ciasteczek” na twardym dysku urządzenia końcowego. Klient może, w każdym czasie, dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej urządzenia końcowego. Możliwe jest usunięcie już zapisanych plików cookies, a także zablokowanie automatycznego zapisywania tych plików w przyszłości. Szczegółowe informacje, w jaki sposób można zarządzać „ciasteczkami” na swoim urządzeniu znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
(h) Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w domenie Sklepu Internetowego.
(i) Klient wyraża zgodę na stosowanie plików cookies poprzez kliknięcie w polecenie „Zezwalaj na pliki cookies” po otwarciu domeny Sklepu Internetowego i wyświetleniu informacji dotyczącej plików cookies, korzystanie ze Sklepu Internetowego i niedokonywanie zmian w ustawieniach przeglądarki. 

24. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności. Zmiany takie staja się wiążące dla Klienta z chwilą ich umieszczenia w Sklepie Internetowym.
25. Wszelkie uwagi lub sugestie są mile widziane w celu podnoszenia jakości świadczonych Usług. Zapraszamy do kierowania ich do Sprzedawcy w dowolny sposób, przy wykorzystaniu danych kontaktowych Sprzedawcy wskazanych w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu oraz w pkt. 4 Polityki Prywatności.
26. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
27. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 27 marca 2017 roku.

Sugerowane produkty
WSRH-Baseball Logo Szorty Czarne
WSRH-Baseball Logo Szorty Czarne

79,00 zł

Cena regularna:

99,00 zł

Najniższa cena: 99,00 zł
Shellerini-Mam Się Świetnie! CD
Shellerini-Mam Się Świetnie! CD

39,00 zł

szt.
BRAINDEADFAMILIA-THE EYE BLUZA POLIESTROWA ZIP MĘSKA
BRAINDEADFAMILIA-THE EYE BLUZA POLIESTROWA ZIP MĘSKA

179,00 zł

Cena regularna:

199,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
VOODOO-FUTVRE BLUZA KAPTUR CZARNA
VOODOO-FUTVRE BLUZA KAPTUR CZARNA

209,00 zł

Cena regularna:

249,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
PALUCH X SŁOŃ-POŚRÓD HIEN 2CD
PALUCH X SŁOŃ-POŚRÓD HIEN 2CD

49,99 zł

szt.
GAWROSZ-UP YOURS T-SHIRT CZARNY
GAWROSZ-UP YOURS T-SHIRT CZARNY

109,00 zł

Paluch-10/29 CD
Paluch-10/29 CD

35,00 zł

szt.
Bestsellery
BRAINDEADFAMILIA-CAVALIER KRÓTKIE SPODNIE MATERIAŁOWE CZARNE
BRAINDEADFAMILIA-CAVALIER KRÓTKIE SPODNIE MATERIAŁOWE CZARNE

109,00 zł

Cena regularna: 159,00 zł

Najniższa cena: 119,00 zł
SHELLERINI-PRODUKT LOKALNY CD
SHELLERINI-PRODUKT LOKALNY CD

49,99 zł

szt.
WSRH-SŁOŃCE T-SHIRT CZARNY
WSRH-SŁOŃCE T-SHIRT CZARNY

109,00 zł

VOODOO-KARMA T-SHIRT CZARNY
VOODOO-KARMA T-SHIRT CZARNY

79,00 zł

Cena regularna: 99,00 zł

Najniższa cena: 99,00 zł
BRAINDEADFAMILIA-PURPLE CAMO CHUSTA WIELOFUNCYJNA
BRAINDEADFAMILIA-PURPLE CAMO CHUSTA WIELOFUNCYJNA

19,00 zł

Cena regularna: 29,00 zł

Najniższa cena: 29,00 zł
szt.
WSRH-Baseball Logo Szorty Czarne
WSRH-Baseball Logo Szorty Czarne

79,00 zł

Cena regularna: 99,00 zł

Najniższa cena: 99,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl